Правила прийому до закладу

      

Витяг із Статуту комунального закладу

 «Центр позашкільної освіти «Школа успіху»

 

Прийом до закладу може здійснюватися протягом навчального року в міру завершення комплектування груп за бажанням учнів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

Прийом учнів до закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.